KNX

Date:27 Dec, 2017

KNX

Varför använda KNX?

Det räcker inte med att bara välja energisnåla produkter utan man måste kunna styra dem på ett smart sätt, därför finns KNX. Varför skall man då använda sig av KNX som teknik i fastigheter?

Öppet system

 • KNX är en öppen standard.
 • Alla produkter från olika leverantörer fungerar ihop, de talar samma ”språk”. Du kan fritt välja fabrikat mellan mängder av KNX-certifierade produkter eftersom systemet är leverantörsoberoende.
 • All programmering och driftsättning görs i ett enda verktyg, ETS.
 • Många tillverkare garanterar en innovativ produktutveckling.

Flexibilitet

 • Systemet har hög flexibilitet.
 • Det är enkelt och kostnadseffektivt att förändra funktioner i din anläggning över tid.
 • Flexibel och enkel installation.
 • Integrering av byggnadens alla system och funktioner.

Trygghet och säkerhet

 • Mycket hög driftsäkerhet.
 • Enkla och smarta lösningar för övervakning och larm.

Komfort

 • Komfortfunktioner som: belysningsscenarier, automatikfunktioner för solavskärmning, värme och ventilation m m.
 • Visualisering och styrning av funktioner från datorer, smartphones och läsplattor.

Kostnadseffektivt

 • Lätt att projektera.
 • Mycket stort produktutbud.
 • Kort och enkel installationstid genom sin enkla uppbyggnad.
 • Litet behov av underhåll.
 • Används för alla funktioner/applikationer i en fastighet.
 • Brett produktutbud i varierad design.
 • Enkelt att utöka installationen och komplettera med funktioner i framtiden.
 • Används för energieffektiva funktioner.

Källa: KNX Konsulthandboken