Larm Ksenia

Date:27 Dec, 2017

Larm Ksenia

Larmsystem Ksenia – IP-baserad plattform för säkerhet och smarta hem

Ksenia är ett larmsystem som erbjuder mer än bara säkerhet. Larmsystemet är en IP-baserad plattform för upp till 128 trådbundna och radioöverförda sektioner.
Eftersom systemet är IP-baserat så är det enkelt att integrera IP-kameror, Appar, NVR, KNX och andra smarta hem lösningar.